بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ *نکته :با اينکه امريکاچند ساعت قبل يه بمب اتم جديد ازمايش کردچرا بعضي ها اسراربه شلوغ کاري و جشن دارن؟به عقيده بنده ما بايد ضمن قدرداني از سربازان سنگرهاي ديپلوماسي حواسمون به گستاخ شدن دشمن باشه نتيجه اين همه تلاش يکي دو ماه ديگه به ثمر ميشينه که ممکنه با تندروي و شتابزدگي تمام اجرهاي چيده شده به زمين بريزن الان فقط يه بيانيه صادر ميشه(گرچه مهم هست) ولي هنوز هيچ لزوم اجرايي نه براي ماداره نه غرب*
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
خدا عاقبتمون رو ختم به خير کنه
انشاالله
ساعت دماسنج