شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ *سلام سحربخير عبادتاتون قبول باشه*
DARYAEI
سلام.سحر شما هم بخير: )...قبول حق.از شما هم قبول باشه: )
سلام .. براي شما هم قبول باشه ... خوشحالم بعد عمري ميبينمتون
سلام....
سلام مرسي همچنين
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top