بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا
+ حضرت رسول ص اموال خود را با زکات محفوظ نگاه داريد و بيمارانتان را با صدقه دادن درمان کنيد و به هنگام سختي و گرفتاري به دعا روي آوريد..عيدتون مبارک
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت ویکتوریا